Frågor och svar (FAQ)

Kan jag flytta till Economydesk från ett annat program?

Ja, med en SIE-fil! Du kan ta med din tidigare bokföring från ett annat program genom att exportera en fil i formatet SIE4. Den filen kan du sedan importera i Economydesk.

Var är min data lagrad?

Din information och dina dokument är säkert lagrade på våra egna servrar i Sverige. Ingen data lämnas ut till techjättarna.